Kreditvärdering och finansiering av företag

Hur kan du öka upp värdet på ditt företag?

Om du vill sälja ditt företag är det nödvändigt med rätt förberedelser så du får rätt värdering. Vid företagsförsäljning kan buden skilja sig väldigt mycket mellan högsta och lägsta bud. Värderingen beror på vad man tror att framtida värderingen är på bolaget och därmed är framtida marknadsandelar, förståelse av potentialen, tillväxt och digitalisering viktiga komponenter och värdedrivare.

Coronakrisen påverkar företagens likviditet och det finns mycket osäkerhet

Coronavirus utbrottet har skadat samhällen och kommer ha mycket stor påverkan på den ekonomiska aktiviteten i många länder och det svenska näringslivet. Företag kommer få det jobbigt kring deras likviditet när den ekonomiska aktivitet sjunker och deras försäljning sjunker.

  • Ökad osäkerhet slår mot företag med låg kreditvärdighet
  • Räntemarknaden prisar in en lång recession
  • Svenska företag har mycket dollarfinansiering vilket kan leda till problem för bankerna

Riksbankens verktygslåda kring krisen

Det som kommer vara kritiskt är vilka verktyg som riksbanken, svenska myndigheterna och bankerna kommer använda för att stödja flödet av krediter till hushåll och företag.

  • Likviditetsstöd och lån till finansiella institut
  • Valutareserv så de kan bidra med dollarlikviditet
  • Lån till företag via banker
  • Styrräntan som är nära sin lägsta effektiva nivå
  • Bredda olika typer av obligationsköp som bostadsobligationer, företagsobligationer, kommunobligationer om man ser långvariga effekter

Vad är kreditvärdering?

Kreditvärdering görs av olika kreditvärderingsinstitut i syfte att minska risken för olika investerare. Med kreditvärderingar får du som investerare bättre kontroll över dina kunder och kundfordringar och kan därmed också minimera de finansiella riskerna. För låntagaren innebär en bra kreditvärdighet att man kan låna – ofta till en lägre ränta. Lägre ränta innebär ofta mycket pengar i synnerhet om det rör sig om större lån.

Detta är kreditvärdighet
Kreditvärdighet är en persons, ett företags eller ett lands förmåga att återbetala sina skulder och lån. En bra kreditvärdering är en förutsättning för en fördelaktig lånefinansiering