Kreditgaranti

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har berättat om kreditgarantier för flygbranschen. Till flyget skjuter regeringen till fem miljarder och till krisande SAS 1.5 miljarder. Han har också pratat om stöd till sjöfartsnäringen.

Nyckeltal vid kreditvärderingar av företag

Soliditet=betalningsförmåga på lång sikt Likviditet=betalningsförmåga på kort sikt Skuldsättningsgrad Värdet på företagets tillgångar och dess volatilitet över tiden Skuldernas bokförda värde Vinstmarginal Kreditrisk Kapitalomsättning Räntetäckningsgrad Resultat före skatt Resultat Siffror och nyckeltal som undersöks för företags kreditvärdighet Det finns olika metoder som man kan använda sig vid när man värderar företag exempelvis cash-flowmetoden där man…

Kreditvärderingsinstitut

Globala kreditvärderingsinstitut Kredit innebär att en viss visst förtroende finns. Är att förtroende berättigat? Och är detta förtroende klokt?De internationella kreditvärderingsinstituten har ofta på senare tid kritiserats för att de misslyckades i samband med finanskrisen att göra korrekta värderingar och inte agera tidigare kring riskerna. Från Europeiskt håll framförs ofta kritiken att det är en monopolmarknad…

Temporära permitteringar

Tanken är att du ska kunna gå ner i tid utan att förlora för mycket pengar eftersom staten går in och betalar. I Danmark och Norge har man temporära permitteringar och i Sverige är det tänkt att det ska gälla i ett halvår. Finansmarknadsminister Per Bolund har sagt att de kommer med korttidspermitteringar senast 1:a…

Hur sätts kreditbetyg?

Det finns olika metoder att sätta kreditbetyg. Moodys har tex ett system med bokstäver exempelvis Aaa .Man börjar även se på alternativa metoder exempelvis Hall&Miles metod där man använder aktiekursinformation som informationskälla för att mäta konkurssannolikhet hos banker och finansiella institut.

Kreditupplysning av privatpersoner

Det svenska systemet för kreditupplysning av privatpersoner skiljer mellan människor med bra betalningsförmåga respektive dålig kreditvärdering. En kreditupplysning kan ge information om betalningsanmärkningar, inkomst, fastighetsinnehav mm. Betalningsanmärkningar sparas hos kronofogden i 3 år för privatpersoner och fem år för företag. Varje gång någon tar en kreditupplysning sänks kreditbetyget och det måste finnas ett legitimt skäl att…

Recession och de ekonomiska konsekvenserna av Corona viruset

Vad är en recession? En period av tillfällig ekonomisk nedgång under vilken handeln och industriverksamheten minskas identifieras genom en minskning av BNP under två på varandra följande kvartal. Vi befinner oss i en samhällsekonomisk kris Innan corona var Sverige in i en avmattning. Med corona har hela världsekonomin har tvärnitat och befinner sig i en…

Kreditupplysningsföretag Equifax har blivit hackat

Kreditupplysningsföretaget Equifax har låtit hackare få tillgång till känsliga personuppgifter som personnummer, födelse datum och hemadresser för upp till 143 miljoner amerikaner enligt en artikel i Washington Post. Equifax fungerar som en av tre stora clearinghouses för amerikanarnas kredithistorik. Equifax sade de blev hackade första gången i början av maj vilket fortsatte tills det upptäcktes…