Fitch Ratings

fitchrating
Fitch Ratings
Amerikanskt kreditvärderingsinstitut som har huvudkontor i New York och London. Företaget anses som en av de 3 stora ratingbolagen i världen och de är en del av Fitch koncernen. Fitch rating har 2 huvudkontor i New York och London.

Historia: företaget var ursprungligen ett av tre erkända NRSRO (National Recognized Statistical Rating Organization) som utsågs av U.S. Securities and Exchange Commission år 1975 tillsammans med Moodys och Standard & Poors.
Hemsida: http://www.fitchratings.com

 


Långfristiga kreditbetyg

Fitch Ratings långsiktiga kreditbetyg använder en alfabetisk skala från ”AAA” till ”D”. Deras betygsystem introducerades 1924 och senare antagits och licensierats av S & P. Liksom S & P använder Fitch också mellanliggande + / – modifierar för varje kategori mellan AA och CCC (t.ex. AA +, AA, AA-, A +, A, A-, BBB +, BBB, BBB-, etc).

Investerings betyg

 • AAA: bästa kvalitets företag, tillförlitliga och stabila företag
 • AA: kvalitetsbolag, lite högre risk än AAA
 • A: ekonomiska situationen kan påverka finanserna
 • BBB: medelstora världsledande företag som är anses vara tillfredsställande vid värderingen

Betyg där man inte bör investera

 • BB: risk vid förändringar i ekonomin
 • B: ekonomiska situation varierar märkbart
 • CCC: för närvarande sårbar och beroende av gynnsamma ekonomiska förhållanden för att uppfylla sina åtaganden
 • CC: mycket sårbara och mycket spekulativa obligationer
 • C: mycket sårbara, företaget kan vara satt i konkurs, men de fortsätter ändå att betala för sina åtaganden
 • D: har försummat de flesta skyldigheterna
 • NR: inte betygsatt

Kortfristiga kreditvärderingar

Fitch kortfristiga betyg indikerar den potentiella nivån av standard för en 12-månaders period.

 • F1 +: bästa kvalitetsklass, tyder på exceptionellt stark kapacitet att uppfylla sina ekonomiska åtaganden
 • F1: bästa kvalitetsklass, vilket tyder på en stark kapacitet gäldenärer att uppfylla sina ekonomiska åtaganden
 • F2: god kvalitetsklass med tillfredsställande kapacitet att uppfylla sina ekonomiska åtaganden
 • F3: rättvis kvalitetsklass med tillräcklig kapacitet att uppfylla sina ekonomiska åtaganden, men nära skadliga förhållanden kan påverka gäldenärens åtaganden
 • B: Är av spekulativ natur och gäldenären har minimal kapacitet att uppfylla sitt åtagande och sårbarhet för kortsiktiga negativa förändringar i de finansiella och ekonomiska förhållandena
 • C: Risken är hög och de ekonomiska åtagande av gäldenären är beroende för ihållande, gynnsamt företagsklimat och gynsamma ekonomiska förhållanden
 • D: gäldenären är i dröjsmål och den har misslyckats med sina finansiella åtaganden.