Företagslån

Företagslån

Företagslån är lån avsett för affärsändamål och nu under Corona tider så kommer det få stor betydelse för att bolag ska kunna överleva. Covid-19-pandemin och dess ekonomiska konsekvenser utgör en utmaning utan motstycke.

Sveriges riksbank har sagt att de lovar ut 500 miljarder till bankerna till noll procents ränta vilket ska ut till företagen. Detta innebär att riksbanken ger ut gratis pengar till bankerna.

Som med alla lån handlar det om att skapa en skuld, som kommer att återbetalas med ökad ränta. Det finns ett antal olika typer av företagslån som banklån, tillgångsbaserad finansiering, fakturafinansiering, mikrolån, förskott för företagspengar och kassaflödeslån.

Exempel på olika företagslån

Ett banklån som ges från en bank kan antingen vara säkrad eller utan säkerhet. För lån med säkerhet kommer bankerna att kräva säkerheter, som kan gå förlorade om återbetalningar inte görs. Banken kommer förmodligen att vilja se företagets räkenskaper, balansräkning och affärsplan, samt studera huvudmännens kredithistorik.

Vid Mezzanine finansiering säkrar effektivt ett företags skuld genom deras egna kapital, vilket gör det möjligt för långivaren att göra anspråk på delägande av verksamheten om lånet inte betalas tillbaka i tid och i sin helhet.Detta gör det möjligt för företaget att låna utan att sätta upp andra säkerheter förutom att späda ut huvudmännens aktieandel.

Tillgångsbaserad finansiering – att låna mot en av företagets tillgångar, där långivaren fokuserar på säkerhetens kvalitet snarare än företagets kreditbetyg och framtidsutsikter. Ett företag lånar mot olika typer av tillgångar, inklusive lokaler, anläggningar, lager eller fordringar.

Fakturafinansiering eller factoring, varigenom företaget lånar mot sina utestående fakturor, med möjlighet att erhålla medel så snart nya fakturor skapas.