Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion (eng. debt restructuring ) är processen att få företag på fötter igen och görs om rekapitalisering inte lyckas.

Företagsrekonstruktion innebär ett förfarande där en juridisk person, som bedöms ha en god affärsidé men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan att företaget går i konkurs.

Det kan finnas olika intressenter som traditionella aktieägare, konvertibelägare och obligationsinnehavare.

Skuldsanering är en process som gör det möjligt för ett privat eller offentlig organisation eller en statlig enhet som står inför problem med kassaflödet och ekonomisk nöd att minska och omförhandla sina skulder för att förbättra eller återställa likviditeten så att de kan fortsätta sin verksamhet.