Kreditupplysning av privatpersoner

Det svenska systemet för kreditupplysning av privatpersoner skiljer mellan människor med bra betalningsförmåga respektive dålig kreditvärdering. En kreditupplysning kan ge information om betalningsanmärkningar, inkomst, fastighetsinnehav mm. Betalningsanmärkningar sparas hos kronofogden i 3 år för privatpersoner och fem år för företag. Varje gång någon tar en kreditupplysning sänks kreditbetyget och det måste finnas ett legitimt skäl att beställa en kreditupplysning.

Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten och fråga om du har någon betalningsanmärkning och på så sätt få veta din egna kreditvärdighet gratis. Ratsit också en tjänst om du vill kontrollera gratis.

Personuppgifter och legitima skäl

Privatpersoner får endast kreditbevakas under den tid hen har en kredit hos dig. En kopia av den information som kreditvärderingsföretaget lämnar skickas alltid till personen i fråga och där framgår det vem som har begärt informationen.

Enligt lagstiftningen måste du ha ett legitimt skäl för att ta en kreditupplysning på en privatperson. Legitimt skäl innebär att den som begär personupplysning har ingått eller är på väg att ingå ett kreditavtal med personen eller har annan orsak att göra en finansiell riskbedömning. Det kan tex vara legitimt att begära en kreditupplysning innan en rekrytering om det finns ett behov att göra en ekonomisk riskbedömning det kan tex handla om att personen kommer hantera stora ekonomiska värden självständigt.