Moody’s

HomeLink
Moody’s
Amerikanskt kreditvärderingsinstitut. Företaget räknas som ett av de tre stora kreditvärderingsinstituten men i Sverige betygsätter de relativt få företag men de betygsätter bla de svenska bankerna. 22:a februari 2013 sänkte Moodys Storbritanniens kreditbetyg med en punkt från AAA till Aa1 pga sänkt tillväxtprognos.

Många industri index baseras på Morgan Stanley Capital International (MSCI) eller Standard & Poors GICS modell som är internationella standardiseringsmodeller. Detta gör det möjligt att jämföra företag inom samma bransch i olika länder.

Hemsida:

http://www.moodys.com


Kreditbetygsättning hos Moodys

 • Aaa
  Innebär högst kreditkvalitet och innebär minst risk för en investerare. Sannolikheten för konkurs är 1 på 5000 per år.
 • Aa
  Betyg Aa har mycket hög kvalitet och mycket låg risk.
 • A
  Kreditkvaliteten är bland de bättre och risken är låg. Sannolikheten för konkurs är 1 på 1000 per år.
 • Baa
  Kreditrisken bedöms vara måttlig men det finns ett visst mått av spekulation.
 • Ba
  Kreditrisken är betydande och har en klart märkbar grad av spekulation.
 • B
  Betyg B innebär spekulation och en hög kreditrisk.
 • Caa
  Betyg Caa betyder dålig kvalitet och en mycket hög kreditrisk. Sannolikheten för konkurs är 1 på 25, dvs. 4 % per år.
 • Ca
  Risken för konkurs är överhängande. Det finns dock vissa utsikter att få tillbaka ränta och amorteringar.
 • C
  Lägsta betyget av alla. Här är det konkurs som gäller, och det finns små möjligheter att få tillbaka ränta och amorteringar.Från betyg Aa till och med Caa använder Moody’s en slutsiffra från 1 till 3 på
  varje betygssteg vilket innebär att de totalt får 21 steg.