Nytt förslag om kreditbetyg från EU

Finansinspektionen har kommit ut med ett pressmeddelande att EU:s tre tillsynsmyndigheter på det finansiella området har skickat ett förslag på remiss om ändring av riktlinjer för hantering av kreditbetyg inom bank-, värdepappers- och försäkringsområdet.

Bakom remissen står flera tunga instanser som Europeiska bankmyndigheten, Eba, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, och Europeiska värdepapper- och marknadsmyndigheten, Esma.

Läs mer på Finansinspektionens hemsida