Soliditet

soliditet
Soliditet är en nordisk koncern som ingår i Bisnode koncernen. Soliditets kreditvärderingssystem kallas AAA och enligt de själva förutser systemet 90 procent av alla företagskonkurser.

  • AAA företaget ska omsätta mer än 2 miljoner, haft verksamhet i minst 10 år och med nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.
  • AA (god kreditvärdighet)
  • A (kreditvärdig).
  • AN (nystartade företag där ingen negativ information finns)
  • B (företag med nyckeltal under branschgenomsnittet snittet eller som har negativ information)
  • C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal under branschsnittet).
  • Företag där viktig information saknas får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.

Hemsida: http://www.soliditet.se