Standard & Poor’s

Satellite

Standard & Poor’s är ett Amerikanskt kreditvärderingsbolag. Ett av de tre stora kreditvärderingsinstituten.

Hemsida: http://www.standardandpoors.com