UC

Upplysningscentralen är marknadsledande i Sverige på kreditinformation och företaget omsatte över 449 miljoner kronor 2011. UC erbjuder dagsaktuell information om företag och privatpersoner som ligger till grund för många miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. Att ta en UC på ett företag har i det närmaste blivit synonymt med att göra en kreditbedömning hos många företag. Huvudägare är de fyra storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.

Konkursstatistik

Varje månad redovisar UC föregående månads konkursstatistik på riks- läns- och kommunnivå samt för olika branscher. Årsvis presenteras även siffror för Norden och Europa.

Företagsinformation om kreditvärdighet

UC har information om samtliga svenska företag med bokslut, aktuell styrelse, betalningsanmärkningar.

Personinformation – är en person kreditvärdig?

UC har information om alla privatpersoner med inkomster, betalningsanmärkningar och betalningsförmåga.

Urvalsmöjligheter och UC riskprognoser

Det finns möjligheter att segmentera urvalen för att passa målgruppen. Till exempel erbjuder UC statistik över specifika branscher och kommuner. Det finns aktuell och historisk information för jämförelser.

Köper du från banken så har du en speciell prislista för de olika tjänsterna som kreditvärdighet

  • Standard- företagsupplysning All information som UC har om det berörda företaget inkl kreditomdöme
  • Mini företagsupplysning En förkortad företagsupplysning
  • Risk företagsupplysning Kreditbedömning med UC:s riskklass och riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit
  • Personupplysning Komplett upplysning på privatperson
  • Personupplysning make/maka – kolla om jag är kreditvärdig

Hemsida:

http://www.uc.se/