Hur sätts kreditbetyg?

Det finns olika metoder att sätta kreditbetyg. Moodys har tex ett system med bokstäver exempelvis Aaa .Man börjar även se på alternativa metoder exempelvis Hall&Miles metod där man använder aktiekursinformation som informationskälla för att mäta konkurssannolikhet hos banker och finansiella institut.