Konkurs

Ofta ansöker företag om företagsrekonstruktion innan man går i konkurs. En konkurs innebär oftast att alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Vad är en gäldenär?
Den som har skulder kallas gäldenär.

Vad är en borgenär?
Den som inte fått betalt kallas för borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs.