Kreditgaranti

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har berättat om kreditgarantier för
flygbranschen. Till flyget skjuter regeringen till fem miljarder och till krisande SAS 1.5 miljarder.

Han har också pratat om stöd till sjöfartsnäringen.