Kreditvärdering av konsument

Det finns mycket information för den som vill göra en kreditvärdering av konsumenter. Syftet kan vara att göra en riskbedömning i samband med då de exempelvis handlar mot faktura, tar upp krediter eller vid bostadsuthyrning och man kan tex se om det finns betalningsanmärkningar.

För kreditvärderaren måste man göra en riskanalys och det är vanligt med scorecard och kreditmallar som beslutsstöd och det är viktigt att kunna tolka rapporterna korrekt. För att minimera risker har kreditvärderingsbolagen kreditlimiter och varningssignaler i sina system och de måste följa god kreditgivningssed. Andra faktorer som är viktiga att ha i åtanke är att kreditvärdering av konsument lyder under konsumentkreditlagen.