Kreditvärderingsinstitut

Globala kreditvärderingsinstitut

Kredit innebär att en viss visst förtroende finns. Är att förtroende berättigat? Och är detta förtroende klokt?
De internationella kreditvärderingsinstituten har ofta på senare tid kritiserats för att de misslyckades i samband med finanskrisen att göra korrekta värderingar och inte agera tidigare kring riskerna.

Från Europeiskt håll framförs ofta kritiken att det är en monopolmarknad som domineras av 3 stora amerikanska företag, som  i sin tur blivit godkända av US Securities and Exchange Commission (SEC), som kan utfärda utfärda civilrättsliga sanktioner mot institut skyldiga till vårdslös kreditvärdering, om kreditvärderingen haft betydande och förutsägbar påverkan på den amerikanska marknaden.

De 3 jättarna inom kreditvärderingsmarknaden:

Andra kreditvärderingsinstitut:

* Godkända av Finansinspektionen som kreditvärderingsbolag. För att bli godkänd av Finansinspektionen måste kreditvärderingsbolaget ha kapitaltäckning enligt kapitaltäckniningslagen.

Europeiska ESMA har exklusiv befogenhet att utfärda civilrättsliga sanktioner gentemot ett institut som gör sig skyldigt till en vårdslös kreditvärdering.