Likviditet

Likviditet

Likviditet är betalningsförmågan hos företag på kort sikt. Många företag har efter Corona krisen fått likviditetsbekymmer.

Vad betyder likviditet i näringslivet? Likviditeten beskriver i vilken utsträckning en tillgång eller säkerhet snabbt kan köpas eller säljas på marknaden till ett pris som återspeglar dess inneboende värde. Med andra ord: hur lätt det är att konvertera tillgångarna till kontanter. Olika finansiella tillgångar har olika platser i likviditetsskalan.

Vad är finansiell likviditet? Finansiell likviditet avser hur lätt tillgångar kan omvandlas till kontanter. Tillgångar som aktier och obligationer är mycket likvida eftersom de kan omvandlas till kontanter inom några dagar. Andra tillgångar som materiella anläggningstillgångar omvandlas dock inte lika lätt till kontanter.

Anstånd på grund av följderna av coronaviruset

Skatteverket bedömer att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning.

Läs mer på skatteverkets wbbplats.