Nyckeltal vid kreditvärderingar av företag

 • Soliditet=betalningsförmåga på lång sikt
 • Likviditet=betalningsförmåga på kort sikt
 • Skuldsättningsgrad
 • Värdet på företagets tillgångar och dess volatilitet över tiden
 • Skuldernas bokförda värde
 • Vinstmarginal
 • Kreditrisk
 • Kapitalomsättning
 • Räntetäckningsgrad
 • Resultat före skatt
 • ResultatSiffror och nyckeltal som undersöks för företags kreditvärdighet

Det finns olika metoder som man kan använda sig vid när man värderar företag exempelvis cash-flowmetoden där man ser på framtida betalningsströmmar och förväntade resultat. Andra metoder är avkastningsmetoden där man ser hur mycket avkastning företaget ger. En tredje metod är substansmetoden som ser på företagets tillgångar och skulder.

Det går att analysera olika nyckeltal i bokslut och kvartalsrapporter för att därmed få ett kontrollerat risktagande.

Exempel på nyckeltal vid kreditvärderingar av företag:

 • Soliditet=betalningsförmåga på lång sikt
 • Likviditet=betalningsförmåga på kort sikt
 • Skuldsättningsgrad
 • Värdet på företagets tillgångar och dess volatilitet över tiden
 • Skuldernas bokförda värde
 • Vinstmarginal
 • Kreditrisk
 • Kapitalomsättning
 • Räntetäckningsgrad
 • Resultat före skatt
 • Resultat
Övriga faktorer som undersöks
 • Nyckeltal för branschen och konjunkturrapporter
 • Framtida prognoser och risker
 • Kreditomdöme
 • Konkursrisk (risk att konkurs uppstår men även förmånsrättsordningen)