Ratsit

Kreditinformation
Företaget Ratsit är känt för att få fram information på individnivå kring exempelvis löner och inkomster från skatteverket, kronofogden, bolagsverket.
Företaget har blivit kritiserat av Datainspektionen för att de lämnar ut ekonomisk information om privatpersoner på ett sätt som strider mot kreditupplysningslagen.
De har också en app som du kan ladda ner
hemsida: http://www.ratsit.se