Recession och de ekonomiska konsekvenserna av Corona viruset

Vad är en recession? En period av tillfällig ekonomisk nedgång under vilken handeln och industriverksamheten minskas identifieras genom en minskning av BNP under två på varandra följande kvartal.

Vi befinner oss i en samhällsekonomisk kris

Innan corona var Sverige in i en avmattning. Med corona har hela världsekonomin har tvärnitat och befinner sig i en ekonomisk härdsmälta. Branscher som har det jobbigt är resebranschen, nöjesindustrin, rederier och restauranger men även detaljhandeln.

Överbelåning, stängda gränser, fallande aktiekurser och corona viruset leder till att världen går mot en recension. Vi vet inte hur en pandemi kommer att slå på marknaden och det finns stor osäkerhet. Räntemarknaden har redan prisat in att vi går mot en lång recession.

Länder som är starkt integrerade i globala leveranskedjor och har direkta beroenden av Kina och andra drabbade länder kommer sannolikt att drabbas hårdast av viruset. Turistnäringen kommer sannolikt att påverkas i många av Europeiska och asiatiska länder.

Om USA går in i en recension så kommer det påverka oss också men de har en aktiv centralbank som lagt ett stort packet och sänkt räntan.

Den senaste tidens nedgång i oljepriserna kommer också att påverka oljeproducerande länder.